Vijećnici općine Marijanci usvojili izvješće o ostvarenju proračuna

Vijećnici općine Marijanci usvojili izvješće o ostvarenju proračuna

Na posljednjoj sjednici vijeća Općine Marijanci usvojen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2022. godinu, financiranju javnih potreba u socijalnoj skrbi, sportu, predškolskom odgoju, školstvu i visokoškolskom obrazovanju, u vatrogastvu, kulturi i društvenim djelatnostima te gradnji objekata i uređenja komunalne infrastrukture. Također, to se odnosi i na ostvarenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području Općine Marijanci u 2022. kao i na ostvarenje Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa.

Ukupni prihodi i primitci su 11.242.055 kuna. Ukupni rashodi su 12.660.347 kuna, što znači da je ostvaren manjak prihoda u iznosu 1.418.295 kuna. Preneseni višak iz 2021. godine je 1.138.524 kune, što znači da je ukupni rezultat poslovanja Općine Marijanci na kraju 2022. godine završen u manjku s iznosom od 279.767 kuna.

Na sjednici su prihvaćene i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu, o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine, o nerazvrstanim cestama, o proglašenju statusa nerazvrstane ceste - javnog dobra u općoj uporabi u Poduzetničkoj zoni Črnkovci i Odluka o uvjetima raspolaganja zemljištem u Poduzetničkoj zoni Črnkovci. Vijećnici su donijeli i program dodjele potpora male vrijednosti obrtnicima te usvojili polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Marijanci za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2022. godine. O svim je točkama vijećnike upoznao načelnik Darko Dorkić.

Live stream

Kontakt info

Radio Donji Miholjac d.o.o.

Trg Ante Starčevića 5/1
31540 Donji Miholjac

E-mail: rdm@rdm.hr 

Marketing: 031 631-834
Računovodstvo: 031 631-835
Redakcija: 031 631-529
Režija: 031 631-199

O nama

Program RDM-a pripremaju i vode novinari, spikeri i voditelji:

Daliborka Đurišić, Ivan Korov

i Vlado Perković (glavni urednik),

tehničari-realizatori:

Zlatko Fekete i Siniša Perković.

Računovodstvo / Administracija: Verica Kuljovski

Slušajte nas i uživajte!

Radio kojem se vjeruje!


Opširnije